Budowa ze starym pozwoleniem na budowę

Pytanie:

Kupiłem działkę budowlaną pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, przylegającą do działki sąsiada. Sąsiad zaczął właśnie budowę garażu, którego ściana powstaje dokładnie na granicy działek. Czy przepisy zezwalają na takie umiejscowienie obiektu bez zachowania odległości od granicy 3 lub 4m? Sąsiad ma projekt budowlany z pozwoleniem na budowę z 2002 r., a moja działka została wyodrębniona z gruntów ornych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w 2004 r.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo budowlane decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.  Zakładając, iż pozwolenie na budowę dotyczy wyłącznie garażu, a nie innych jeszcze robót, które były może wcześniej przeprowadzane, to  należy uznać, iż pozwolenie wygasło. Taką budowę należy traktować jako samowolę budowlaną i można ten fakt zgłosić do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odległość od granicy powinna być zawarta w pozwoleniu na budowę. Być może przed wyodrębnieniem odległość była większa. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

Z kolei zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2002 r. budynek mógł być usytuowany ścianą zewnętrzną bez otworów bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, z pewnymi zastrzeżeniami, jeżeli:  

 • wynikało to z ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu bądź 
 • na sąsiedniej działce istniał już budynek ze ścianą usytuowaną bezpośrednio przy tej granicy, a wznoszony budynek:
 1. przylegał do istniejącego całą długością swojej ściany, 
 2. miał w pasie o szerokości 3 m, przyległym do granicy działki, wysokość i wymiar równoległy do tej granicy, nie większe niż w budynku istniejącym na sąsiedniej działce. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 19.8.2018

  Umożliwienie dochodzenia do własności starych lokali mieszkalnych

  Nowelizacja zakłada umożliwienie dochodzenia do własności w wypadku lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Ma to zlikwidować lukę prawną, powstałą po wejściu w życie ustawy (...)

 • 19.7.2018

  Odblokowane wyodrębnianie mieszkań w starych budynkach

  Będzie łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Po uchwaleniu przez obie izby parlamentu nowelizacja ustawy o własności lokali czeka na podpis Prezydenta.

 • 20.10.2017

  Więcej pieniędzy na budowę Muzeum Historii Polski

  Zwiększenie budżetu na budowę Muzeum Historii Polski z 310 do 659 mln zł oraz wydłużenie terminu budowy do 2020 r. – takie zmiany wprowadza nowelizacja uchwały w sprawie ustanowienia programu (...)

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 6.2.2015

  Zmiany w prawie budowlanym 2015

  Rewolucyjne zmiany w prawie budowlanym - rozszerzenie inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, uproszczenie projektu i wiele innych udogodnień.