Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Pytanie:

Posiadam działkę rolniczą. W zeszłym roku pozwoliłem szwagrowi na budowę budynku gospodarczego na tej działce. Ponieważ miał mieć mniej niż 25m2, nie wymagane było pozwolenie, a jedynie zgłoszenie. Zgłoszenie zostało wysłane po czym poinformowano nas, że w ciągu dwóch lat od rozpoczęcia budowy powinniśmy wysłać informację o jej zakończeniu. Niestety, okazało się, że z winy ekipy budowlanej budynek ma 25,5m2. Co robić w tej sytuacji? Rozbiórka budynku to ostateczność, ze względu na wysokie koszty. Szwagier twierdzi, że najlepiej będzie nie wysyłać informacji o zakończeniu budowy, powołując się na opinie praktyków. Jakie mogą być konsekwencje takiego zachowania, tj. nie wysłania informacji o zakończeniu budowy? O ile nam wiadomo, budynki gospodarcze poniżej 25m2 można budować w ilości nie większej niż 2 na 500m2 działki. Czy większa ilość nie jest prawnie dozwolona czy też jest to uzależnione od zezwolenia ze strony władz gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście jest tak, że nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia w przypadku budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 (art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy – prawo budowlane). Konieczne jest jednak dokonanie zgłoszenia. Nie jest dla nas jasne dlaczego organ wezwał Pana do zawiadomienia o zakończeniu prac. Prawdą jest, że taki obowiązek kiedyś istniał. Został jednak zniesiony ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. nowelizującą prawo budowlane. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy (ewentualnie o konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie) dotyczy wyłącznie przypadków, gdy wymagane było pozwolenie na budowę. Wyraźnie mówi o tym art. 54. W przypadku budynków co do których konieczne jest jedynie zgłoszenie, nie ma obowiązku zawiadomienia o zakończeniu robót. W tym stanie rzeczy nie muszą więc Państwo w ogóle zawiadamiać organów o zakończeniu robót.

W przedstawionej sytuacji budynek przekroczył parametry, dla których wystarczające było zgłoszenie. Jeśli powierzchnia zabudowy przekroczyła 25 m2 wówczas konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę. Skutkiem wybudowania budynku bez wymaganego pozwolenia może być nakaz rozbiórki całości lub części budynku. Sposobem uregulowania tej sytuacji może być wystąpienie z wnioskiem o zalegalizowanie samowoli budowlanej.

Oczywiście mogą Państwo zaniechać działań legalizujących samowolę. Trzeba będzie się jednak liczyć z tym, że kiedyś organ zakwestionuje ten stan rzeczy.

Odnosząc się do pytania o ilość obiektów na działce. Art. 29 ust. 1 pkt 2 (a więc ten sam przepis, który dotyczy budynków gospodarczych) pozwala na wybudowanie większej ilości dwuciestopięciometrowych budynków gospodarczych na działce, przy czym na każde 500 m2 działki mają przypadać nie więcej nie więcej niż dwa takie budynki. Taka ilość budynków, o takich parametrach nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (jedynie zgłoszenie). Gdyby jednak na działce o wymiarze 500 m2 chciałby Pan postawić więcej niż dwa budynki, wówczas konieczne byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę.

Na koniec zwracamy również uwagę na okoliczność niewłaściwego wykonania umowy przez Państwa kontrahenta. Jak wynika z przedstawionej sytuacji niewłaściwe wykonanie umowy może narazić Państwa na dodatkowe koszty (jak chociażby konieczność uiszczenia opłaty legalizacyjnej czy konieczność dokonania rozbiórki budynku), co zarazem uzasadnia wystąpienie wobec kontrahenta z roszczeniem odszkodowawczym. W tym zakresie proponujemy zapoznanie się z artykułem: Co zrobić jeśli kontrahent nie realizuje umowy zgodnie z ustaleniami?

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: