Dochodzenie zwrotu kosztów procesu od pozwanego

Pytanie:

W jakim zakresie powód może domagać się od pozwanego zwrotu kosztów procesu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Strona przegrywająca proces zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia jego praw. Do takich kosztów zalicza się kwotę uiszczonych kosztów sądowych (wpisów, opłat), kosztów przejazdów do sądu, równowartość zarobków utraconych wskutek stawiennictwa strony w sądzie. Kwota obejmująca dojazdy i utracony przez stronę zarobek nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu, w którym prowadzony jest proces.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 20.12.2018

  Lepsze zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości?

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, przygotowany przez ministra inwestycji i rozwoju, reformuje zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Chodzi o dostosowanie (...)

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)

 • 21.10.2013

  Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą kosztować nawet 10% przychodu

  Przy prowadzeniu działalności gospodarczej w postaci sklepu internetowego warto zadbać o poprawność sporządzenia regulaminu. Stwierdzenie przez SOKiK (Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji (...)

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)