Objęcie części majątku wspólnego sądowym podziałem w przypadku rozwodu

Pytanie:

Czy sądowy podział majątku wspólnego (w przypadku rozwodu małżonków) musi obejmować cały ten majątek?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować cały ten majątek, jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do jego części (art. 1038 par. 1 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z art. 622 Kodeksu postępowania cywilnego w toku postępowania o zniesienie współwłasności sąd powinien nakłaniać współwłaścicieli do zgodnego przeprowadzenia podziału, wskazując im sposoby mogące do tego doprowadzić. Gdy wszyscy uczestnicy postępowania złożą zgodny wniosek co do sposobu podziału majątku wspólnego, sąd wyda postanowienie odpowiadające treści wniosku, jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość, projektowany sposób podziału nieruchomości na jej części winien być zaznaczony na planie sporządzonym według zasad obowiązujących przy oznaczaniu nieruchomości w księgach wieczystych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: