Ogłoszenie upadłości

Pytanie:

Kogo muszę powiadomić o wystąpieniu do Sądu o otwarcie postępowania upadłościowego spółki z o.o., a kogo będę musiał powiadomić kiedy Sąd otworzy postępowanie upadłościowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgłaszający wniosek o ogłoszenie upadłości nie jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie swoich wierzycieli. Zobowiązany jest natomiast - jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik - do przedstawienia we wniosku o ogłoszenie upadłości spisu swych wierzycieli, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich oraz listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika. Wierzyciele zostaną zawiadomieni o ogłoszeniu upadłości poprzez ogłoszenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie lokalnej. Zamieszczenie takiego ogłoszenia jest zadaniem sądu upadłościowego. W dalszej kolejności syndyk masy upadłości zwróci się bezpośrednio do wierzycieli o zgłaszanie wierzytelności do postępowania układowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 6.12.2016

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

  Postępowanie upadłościowe w sprawach konsumenckich, oprócz oddłużenia upadłego, ma na celu także w pewnym zakresie zaspokoić wierzycieli. Prowadzone jest według przepisów o postępowaniu (...)

 • 30.11.2004

  Dwa rodzaje upadłości dłużnika

  Prawo upadłościowe przewiduje dwie procedury przeprowadzenia upadłości dłużnika. Wybór procedury uzależniony jest od postanowienia w sprawie ogłoszenia upadłości. Sąd upadłościowy może (...)

 • 30.11.2004

  Postępowanie w sprawie upadłości

  Postępowanie upadłościowe składa się z dwóch etapów. W pierwszym w postępowaniu w sprawie upadłości, sąd analizuje sytuację dłużnika oraz stwierdza, czy w ogóle, a jeśli (...)

 • 21.12.2017

  Czy członek zarządu odpowiada za długi spółki z o.o.?

  Znajomy poprosił mnie, abym został członkiem zarządu prowadzonej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy jako członek zarządu będę odpowiadał za długi spółki?

 • 1.12.2014

  Wpływ ogłoszenia upadłości małżonka na stosunki majątkowe małżeńskie

  Dla osób pozostających w związku małżeńskim ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa jednego z małżonków rodzi poważne skutki prawne nie tylko w sferze wykonywania działalności (...)