Poprawne wypełnienie weksla in blanco

Pytanie:

Firma posiada weksel in blanco, który zawiera tylko podpis wystawcy. Brak jest porozumienia wekslowego. O jakie elementy Firma może uzupełnić weksel? Jaka jest procedura oraz terminy dochodzenia roszczeń (\"przyjęcie weksla\", \"przedstawienie do zapłaty\", \"dokonanie protestu\")? Jakie błędy w procedurze mogą mieć wpływ na skuteczność dochodzenia roszczeń oraz ich zakres a które uniemożliwiają dochodzenia roszczeń?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Weksel in blanco może być uzupełniony elementami ustawowymi, bez których weksel jest uważany za nieważny. Dla swej ważności, weksel musi zawierać: 1) nazwę " weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3) nazwisko osoby, ktora ma zapłacić (trasata); 4) oznaczenie terminu płatności; 5) oznaczenie miejsca płatności; 6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; 8) podpis wystawcy wekslu. O te elementy Firma może uzupełnić weksel. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936r. Prawo wekslowe stanowi, że posiadacz wekslu może go przedstawić do przyjęcia w miejscu zamieszkania trasata, aż do terminu płatności. W zakresie przedstawienia do zapłaty, ustawa reguluje, że posiadacz wekslu płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinien przedstawić go do zapłaty, bądź w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapłaty, bądź w jednym z dwóch następnych dni powszednich. Odmowa przyjęcia lub zapłaty powinna być stwierdzona aktem publicznym - protestem z powodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia. Protest z powodu nieprzyjęcia powinien być dokonany w terminach w których ma nastapić przedstawienie weksla do przyjęcia. Protest z powodu niezapłacenia wekslu, płatnego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po okazaniu, powinin być dokonany w jednym z dwóch dni powszednich, następujących po dniu płatności. Jeżeli weksel jest płatny za okazaniem, protest powinien być dokonany zgodnie z zasadami protestu z powodu nieprzyjęcia. Podstawowym zagadnieniem w przypadku weksla in blanco jest deklaracja wekslowa, która może być podstawą do zgłoszenia zarzutu z powodu wypełnienia wekslu niezgodnie z deklaracją.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)

NA SKÓTY