Potrącenie w postępowaniu upadłościowym

Pytanie:

Czy w postępowaniu upadłościowym można potrącić należność przysługującą od wierzyciela?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo upadłościowe i naprawcze dopuszcza możliwość potrącenia należności upadłego z wierzycielami. Regulację wskazanych kwestii, opisują przepisy art. 93 i nast. ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Jak wynika z przepisu art. 93 w/w ustawy, potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
Kwestia potrącenia regulowana jest także przez właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY