Pozwolenie na użytkowanie części obiektu budowlanego

Pytanie:

Czy można uzyskać oddzielne pozwolenia na użytkowanie poszczególnych obiektów budowlanych lub części tych obiektów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Orzecznictwo sądów administracyjnych dopuszcza uzyskiwanie oddzielnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych: z uwagi na treść przepisów art. 33 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 1 lit. a, pkt 2 i pkt 12 prawa budowlanego i na złożony charakter inwestycji budowlanej polegającej na budowie zespołu kamienic mieszkalno-użytkowych, zważyć przyjdzie w pierwszej kolejności, iż skoro na ów zespół składa się kilka odrębnych budynków, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem, to z pewnością z uwagi na rozłożenie w czasie procesu inwestycyjnego zasadne było uzyskiwanie odrębnego pozwolenia na użytkowanie każdego z samodzielnych obiektów budowlanych wchodzących1.

Należy także zauważyć, że w świetle orzecznictwa można również uzyskać pozwolenie na użytkowanie części obiektu budowlanego: Jak wskazuje się w judykaturze i doktrynie, część obiektu przeznaczona do użytkowania musi być zrealizowana w stanie umożliwiającym właściwe z niej korzystanie. Przed oddaniem takiej części do użytkowania należy zbadać czy może ona samodzielnie i bezpiecznie funkcjonować2.

1Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2009 r. II SA/Go 849/2009

2Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2011 r. II OSK 885/2010.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY