Przedstawianie kandydatów na stanowisko Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

Pytanie:

Kto, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zobowiązany jest do przedstawienia kandydatów na stanowisko Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 86 ust. 1 prawa budowlanego należy stwierdzić, że kandydatów na Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego wskazuje Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Do starosty ( w mieście na prawach powiatu odpowiednio prezydenta miasta ) należy jedynie powołanie wskazanego kandydata. Jeśli dojdzie do zaniechania po stronie Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego należy powiadomić odpowiedni organ nadzoru nad Wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego to jest Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. O zaistniałej sytuacji można powiadomić również prokuraturę. Zgodnie z art. 182 k.p.a. prokuratorowi służy bowiem prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie - wykaz prac remontowych

  W ostatnim czasie nasiliły się kontrole przeprowadzane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w całym kraju, a w szczególności w Warszawie. Jest to dobra okazja, ażeby przypomnieć, (...)

 • Projekty dot. branży budowlanej

  1 września rozpoczęły się konsultacje publiczne projektów ustaw regulujących funkcjonowanie administracji budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Chodzi (...)

 • Katastrofa budowlana

  Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. (...)

 • „Podręcznik Inspektora Ochrony Danych” po polsku

  \"Podręcznik Inspektora Ochrony Danych\" to zbiór wytycznych dla IOD dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Opracowany (...)

 • Zmiany w Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Celem ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw jest zmiana struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zwiększenie (...)

NA SKÓTY