Przegrana sprawa cywilna a zwrot kosztów sądowych

Pytanie:

Czy pozwany, który przegrał sprawę cywilną, może ubiegać się od zwrot kosztów sądowych?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 101 k.p.c. stanowi, iż zwrot kosztów należy się pozwanemu pomimo uwzględnienia powództwa, jeżeli nie dał powodu do wytoczenia sprawy i uznał przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. Przepis ten wskazuje, iż gdyby pozwany od razu uznał zasadność roszczenia powód nie uzyskałby zwrotu kosztów postępowania (nawet pomimo wygranej sprawy). Dobrowolne wezwanie do spełnienia świadczenia i nie dokonanie tej zapłaty przez dłużnika skutkować będzie tym, iż pozwany (dłużnik) nie będzie mógł bronić się tym, iż nie dał powodu do wytoczenia sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: