Przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza

Pytanie:

Jakie skutki pociągać będzie za sobą przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, jeśli w jego skład wchodzą zobowiązania spadkodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przypadku przyjęcia spadku wprost, spadkobiercy odpowiadają całym swoim majątkiem za wszystkie zobowiązania spadkodawcy. Przyjęcie spadku wprost następuje wówczas, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule powołania do spadku spadkobierca nie złoży żadnego oświadczenia woli bądź też złoży oświadczenie o przyjęciu spadku wprost.
W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, spadkobiercy odpowiadają za zobowiązania spadkodawcy jednakże wyłącznie do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego. Oznaczać to będzie, że spadkobiercy odpowiadać będą całym swoim majątkiem, jednakże wyłącznie do wysokości wartości odziedziczonego majątku – mogą więc de facto odpowiadać także przedmiotami wchodzącymi w skład ich majątku, jednakże do ograniczonej wysokości. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ma miejsce wówczas, gdy w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule powołania do spadku zostanie złożone oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza przed sądem bądź notariuszem a także wówczas, gdy jeden ze spadkobierców przyjmie w ten sposób spadek a inni nie złożą żadnego oświadczenia woli albo w sytuacji, gdy jeden ze spadkobierców jest małoletni a inni nie złożą oświadczenia woli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: