Zadania organów nadzoru budowlanego w orzecznictwie sądowoadministracyjnych

Pytanie:

Jak zadania organów nadzoru budowlanego określa orzecznictwo sądowoadministracyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2009r. (II SA/Wr 11/2009) podkreślono, że: „Zadania organów nadzoru budowlanego nie sprowadzają się tak jak w przypadku kompetencji organów administracji architektoniczno-budowlanej do konkretyzacji przysługującego inwestorowi prawa do zabudowy i kontroli przestrzegania prawa w tym zakresie, a ich działalność odnosi się do zdarzeń zaistniałych na wszystkich etapach bytu obiektu budowlanego. Zatem zgodnie z treścią art. 84a Prawa budowlanego działania te obejmują zarówno kontrolę prawidłowości wykonywania robót budowlanych tak w trakcie budowy, jak i w użytkowanym obiekcie budowlanym. Zadania kontrole w zakresie przestrzegania przepisów prawa budowlanego wiążą się w głównej mierze z kontrolą spełniania wymogów bezpieczeństwa tak podczas wykonywania robót budowlanych, jak i później w okresie użytkowania wybudowanego obiektu”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY