e-prawnik.pl Porady prawne

Zastosowanie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Pytanie:

W odniesieniu do których twórców, znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zastosowanie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Zgodnie z art. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy ustawy stosuje się do utworów:

1) których twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub

1 z ind. 1) których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub

2) które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, lub

3) które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub

4) które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ