Zmiana nazwiska poręczyciela a odpowiedzialność

Pytanie:

Jestem poręczycielem na wekslu in blanco. Czy to poręczenie po zmianie mojego nazwiska na nazwisko męża traci ważność? Czy odpowiedzialność za to poreczenie ponoszę wspólnie z mężem z majątku wspólnego? Jak doprowadzieć do unieważnienia mojego poręczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zmiana nazwiska poręczyciela nie wpływa jego odpowiedzialność z tytułu poręczenia wekslowego. Ważna jest rzeczywista tożsamość osób, nie zbieżność nazwisk. Nie może Pani zasadniczo doprowadzić do unieważnienia swojego poręczenia. Ponieważ jednak poręczyła Pani za weksel in blanco, może Pani ewentualnie dowodzić wszelkimi możliwymi środkami, iz weksel został wypełniony niezgodnie z zawartym porozumieniem (np. na wyższą kwotę ). Jeżeli dokonała Pani poręczenia przed zawarciem związku małżeńskiego, będzie Pani ponosić odpowiedzialność tylko ze swojego majątku odrębnego, ze swojego wynagrodzenia za pracę lub świadczonych osobiście usług i ewentualnie z korzyści uzyskanych z praw autorskich.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY