e-prawnik.pl Porady prawne

Związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a powstałą szkodą

Pytanie:

Jak poprawnie wykazać związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a powstałą szkodą?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a powstałą szkodą

1.1.2012

Dla stwierdzenia w określonym stanie faktycznym adekwatnego związku przyczynowego należy ustalić:
·  czy zdarzenie stanowi warunek konieczny wystąpienia szkody (test conditio sine qua non),
·  czy szkoda jest normalnym następstwem tego zdarzenia (selekcja następstw).
Jeżeli między zdarzeniem a szkodą zachodzi obiektywna zależność, to mamy do czynienia z adekwatnym związkiem przyczynowym. W tym celu należy zbadać, czy niewystąpienie zdarzenia powodowałoby, że szkoda także nie wystąpiłaby. Analizie poddawana jest dana, indywidualna sytuacja, a w szczególności konkretny skutek (szkoda), a nie skutek danego rodzaju.
Jeżeli stwierdzimy brak takiej zależności, to jest to równoznaczne z brakiem związku przyczynowego i niemożliwością przypisania odpowiedzialności odszkodowawczej. Natomiast pozytywny wynik oznacza, że dane zdarzenie stanowi warunek konieczny wystąpienia szkody.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ