Kasacja od orzeczenia sądu II instancji

Pytanie:

Zapadł wyrok w sądzie apelacyjnym pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawie przeciwko ZUS o odmowę przedłużenia zasiłku chorobowego. Wyrok jest dla mnie niekorzystny. Czy istnieje możliwość wniesienia o jego kasację?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kasacja od orzeczenia sądu II instancji

Na podstawie art. 392[1] kodeksu postępowania cywilnego kasacja nie przysługuje w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż dziesięć tysięcy złotych, a w sprawach gospodarczych - niższa niż dwadzieścia tysięcy złotych. Jednakże zdanie drugie tego przepisu stanowi, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych kasacja przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Sprawa przeciwko ZUS o przedłużenie zasiłku chorobowego nie jest sprawą o przyznanie i lub wstrzymanie emerytury lub renty, ani też sprawą o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. W sprawie przedstawionej kasacja będzie zatem przysługiwała jedynie w wypadku, gdy wartość przedmiotu sporu przekroczy dziesięć tysięcy złotych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne