Niewypłacalność a roszczenia wobec banku

Pytanie:

Załóżmy, że ktoś otrzyma kolejno w kilku bankach pożyczki z których miesięczne raty do płacenia łącznie przewyższają wysokość jego miesięcznych dochodów. Czy takie niedopatrzenie ze strony banków które już nie powinny udzielić mu kolejnych pożyczek, może być podstawą do tego aby ten kredytobiorca pozwał te banki o zadośćuczynienie za to że popadł w przeterminowane długi i grozi mu postępowanie egzekucyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2010

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niewypłacalność a roszczenia wobec banku

Umowa kredytu (bądź pożyczki), zostaje zawarta gdy strony złożą zgodne oświadczenia o jej zawarciu. Klient składa odpowiedni wniosek w banku, wraz ze stosowaną dokumentacją, po ocenie której bank decyduje, czy udzieli wnioskodawcy pożyczki.

Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Badanie zdolności kredytowej jest obowiązkiem publicznoprawnym, za jego niedopełnienie bank może ponosić sankcje wobec KNF, ale nie wpływa to na ważność zawartych umów (w pewnych wypadkach bank będzie mógł powołać się na wady oświadczenia woli).

Nawet jeśli bank stwierdzi brak zdolności kredytowej, to i tak może udzielić takiej osobie kredytu, przy czym muszą zostać wtedy ustanowione dodatkowe zabezpieczenia.

W opisanej przez Pana sytuacji, brak jest podstaw do wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi. Klientowi udzielono kredytu (pożyczki) na jego wniosek. Bank powinien zbadać zdolność kredytową klienta, ale jest to obowiązek publicznoprawny, a nie obowiązek wobec klienta. Ponadto w tym wypadku mamy do czynienia tylko z niedopatrzeniem (może się zdarzyć, że bank nie dysponował kompletem informacji), a nie z celowym działaniem banku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Nieuczciwy deweloper - jaki proces?

22.5.2019 przez: JusticeforAll_

ochrona dłużnika

23.10.2018 przez: -

Zakup auta i nieudana naprawa w ASO VW

13.2.2018 przez: kamilo1249@wp.pl