Paszporty

Pytanie:

Wraz z żoną jesteśmy w trakcie sprawy rozwodowej. Mamy dwoje dzieci, które posiadają paszporty ważne jeszcze na kilka lat. Rozwód będzie orzeczony za porozumieniem stron, a opieka nad dziećmi będzie powierzona żonie. Obecnie żona przechowuje paszporty naszych dzieci. Czy żona po rozwodzie będzie miała obowiązek informowania mnie jako ojca dzieci o ewentualnym wyjeździe dzieci za granicę i czy mogę przed sądem zażądać od żony abym ja przechowywał paszport jednego z dzieci, a paszport drugiego dziecka ona.

Masz inne pytanie do prawnika?

8.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Paszporty

W wyroku orzekającym rozwód sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz o kontaktach rodziców z dziećmi. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Ponadto zgodnie z przepisami rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Zgodnie z art. 97 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

W orzeczeniu z dnia 6 marca 1985 r. Sąd Najwyższy (sygn. III CRN 19/85) stwierdził, że „Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego". Płynie stąd wniosek, że żona nie tyle co będzie miała obowiązek poinformować Pana o wyjeździe z dziećmi za granicę, co tę kwestię będą musieli Państwo uzgodnić wspólnie. Natomiast, gdy Pan nie zgodzi się na wyjazd, to matka będzie mogła wyjechać z dziećmi za granicę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego (w odniesieniu do wyjazdu na pobyt stały Sąd Najwyższy zajął identyczne stanowisko jak we wcześniejszym orzeczeniu - patrz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 1971 r., sygn. III CZP 69/71).

Kwestia, który z rodziców będzie przechowywał paszporty dzieci może być uzgodniona przed wydaniem wyroku rozwodowego i jeśli sąd uzna, że jest to zgodne z dobrem dzieci to wyrazi na to zgodę. Można tę kwestię podnieść także przed sądem, w przypadku braku porozumienia rodziców będzie to pozostawione do rozstrzygnięcia sądowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

najlepszy adwokat Warszawa-opinia

10.10.2021 przez: mala-38

Dobry, skuteczny adwokat Warszawa

10.10.2021 przez: robo73