Prowadzenie działalności przez syndyka

Pytanie:

Jak wiadomo w przypadku, gdy nie powołano rady wierzycieli - sprawy z jej zakresu rozpoznaje sędzia - komisarz. Jest tak w przypadku wyrażenia zgody na prowadzenie działalności upadłego. Czy każdy rodzaj działalności może być przez syndyka prowadzony? Jak się ma to do działalności gospodarczej wymagającej koncesji?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prowadzenie działalności przez syndyka

 Zgoda rady wierzycieli jest konieczna w sytuacji, gdy prowadzenie przez syndyka przedsiębiorstwa ma trwać ponad 3 miesiące. Potrzeba uzyskania tego zezwolenia odpada, gdy na prowadzenie działalności wyraził już zgodę sąd. Takie działania są możliwe pod warunkiem, że możliwe jest zawarcie układu z wierzycielami lub możliwa jest sprzedaż całości przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Zakres w jakim syndyk prowadzi przedsiębiorstwo można wyznaczyć następującymi granicami. Po pierwsze działalność podejmowana przez niego musi się mieścić w zakresie działalności, jaką przedsiębiorstwo prowadziło przed ogłoszeniem upadłości. Z drugiej strony działalność syndyka w tym wypadku jest szersza niż ta wynikająca z obowiązku zamknięcia interesów przedsiębiorstwa. W skład przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym wchodzą między innymi takie elementy jak zezwolenia, licencje, koncesje. Jeżeli przedsiębiorstwo posiadało koncesję, to dalsze jego prowadzenie przez syndyka może odbywać się w jej ramach. Natomiast nie wydaje się, by syndyk mógł rozpocząć działalność wymagającą dopiero udzielenia koncesji, gdyż przepisy zezwalają na dalsze prowadzenie działalności. Dodatkowo syndyk prowadzący dalej przedsiębiorstwo jest zobowiązany do należytej staranności w celu utrzymania przedsiębiorstwa co najmniej w niepogorszonym stanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: