Skarga na czynność komornika

Pytanie:

Kiedy przysługuje skarga na czynność komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Skarga na czynność komornika

Podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym jest skarga na czynności komornika, która zarazem stanowi środek nadzoru sądu nad komornikiem. Służy na wszelkie czynności komornika – rozstrzygające i faktyczne – oraz na zaniechanie dokonania przez niego czynności. Nieliczne czynności komornika nie podlegają zaskarżeniu skargą, np. plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz, co się podkreśla w piśmiennictwie, te czynności, których negatywnych skutków nie da się usunąć za pomocą skargi.

Legitymację do wniesienia skargi posiada przede wszystkim strona i może z niej skorzystać zawsze, jeśli tylko uzna to za potrzebne w obliczu konkretnego działania lub zaniechania komornika. Należy jednak podkreślić że skarga stanowi środek obrony formalnej (zmierza do zapewnienia zgodnego z prawem procesowym przebiegu postępowania egzekucyjnego), a nie obrony merytorycznej (ukierunkowanej na badanie dopuszczalności i zasadności egzekucji). Tak też Sąd Apelacyjny w jednym z orzeczeń: „Skarga na czynności komornika przysługuje wtedy, gdy komornik dokonując czynności naruszył przepisy procesowe, natomiast powództwo o zwolnienie od egzekucji dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy prawa osoby trzeciej zostały naruszone przez skierowanie egzekucji zgodnie z przepisami procesowymi. Między powództwem o zwolnienie od egzekucji a skargą na czynności komornika nie ma więc konkurencji, wniesienie zaś skargi na czynności komornika stanowi przeszkodę do wytoczenia powództwa o zwolnienie od egzekucji.” Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 stycznia 1998 r o sygnaturze:I ACz 21/98.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne