Będzie Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej?

Rząd za utworzeniem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Rządowy projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, przygotowany przez ministra, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przewiduje, iżutworzony zostanie Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Jego działalność ma służyć wzmocnieniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaźni, która rozwijając się na przestrzeni wieków przyczyniła się do przełomu politycznego w Europie.

W stronę rozwijania współpracy polsko-węgierskiej...

W konferencji prasowej dotyczącej utworzenia Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej wzięli udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

- "Wiadomo, że przyjaźń polsko-węgierska jest pewnym wzorem w Europie. Ona wynika oczywiście z naszej historii, ale też ze wzajemnego takiego zrozumienia i wspólnych przeżyć, które zawsze z Węgrami mieliśmy" – powiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin.

- "To bardzo ważna instytucja dla prowadzenia tzw. miękkiej polityki bilateralnej" – powiedział wiceminister Jarosław Sellin i dodał, że cieszy się, iż powstanie taka instytucja.

Szef KPRM Michał Dworczyk podkreślił, że projekt ten jest realizacją ustaleń, które zapadły pomiędzy rządem węgierskim a polskim jeszcze w 2017 r. - "To kolejny krok w kierunku rozwijania współpracy polsko-węgierskiej" - dodał minister.

Michał Dworczyk tłumaczył, że dzięki przyjętemu projektowi ustawy powstanie Instytut, którego celem będzie rozwijanie współpracy w przestrzeni kulturalnej, naukowej oraz tworzenia projektów innowacyjnych, dzięki którym - jak mówił - "wytworzona synergia będzie naszym wspólnym wkładem w rozwój Unii Europejskiej i całego naszego regionu".

Instytut będzie nosić imię Wacława Felczaka – kuriera polskiego rządu na uchodźstwie

Patronem instytutu będzie Wacław Felczak, który podczas II wojny światowej był kurierem polskiego rządu na uchodźstwie. Po wojnie aresztowano go w 1947 r. w Czechosłowacji, gdy na prośbę Stanisława Mikołajczyka organizował ucieczkę przywódców PSL z Polski, a w 1948 r. po długotrwałym śledztwie skazano na dożywotnie więzienie. Uwolniony został w październiku 1956 r. Działania prowadzone przez niego na Węgrzech w latach 80. przyczyniły się do stworzenia węgierskiej opozycji demokratycznej, w tym partii Fidesz w 1988 r. Jego osoba jest symbolem przyjaźni polsko-węgierskiej i działalności politycznej na rzecz suwerenności Polski i Węgier.

Szef KPRM podkreślił, że Felczak to osoba "szczególna" z punktu widzenia historii zarówno Węgier, jak i Polski. "Myślę, że to osoba jak mało która dobra, aby być patronem takiego przedsięwzięcia" - oświadczył.

Dotacja z budżetu państwa

Instytut ma być zasilany dotacją podmiotową z budżetu państwa; na ten cel przeznaczone zostanie 6 mln zł. Szef KPRM zwrócił przy tym uwagę, że jest to kwota podobna do tej, którą rząd węgierski, jeszcze w zeszłym roku, przeznaczył na działanie bliźniaczego instytutu funkcjonującego w Budapeszcie.

Centrum Informacyjne Rządu doprecyzowało, że w latach 2018-2027 na działalność związaną z funkcjonowaniem Instytutu trzeba będzie przeznaczyć z budżetu państwa maksymalnie 60 mln zł – po 6 mln zł w każdym roku.

Wzmocnienie współpracy polsko-węgierskiej

Do zadań instytutu należeć będzie przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokoleniem, szczególnie w dziedzinie kultury i sportu. Zajmie się on też wspieraniem współpracy naukowej, inicjatyw oraz projektów naukowych i oświatowych mających na celu wzajemne poznanie języka, kultury, historii i polityki obu państw.

Zadaniem instytutu będzie także wspieranie wzajemnej myśli innowacyjnej polsko-węgierskich organizacji kulturalnych, gospodarczych i politycznych, co powinno wzmocnić konkurencyjność obu państw. Instytut ma również finansować lub dofinansowywać przedsięwzięcia na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Ma także analizować przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Europie, które mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i rozwój obu krajów.

Kierownictwo instytucji

Instytut będzie nadzorowany przez premiera. Ze względu jego rangę organami  instytutu będą: Dyrektor Instytutu, Międzynarodowa Rada Instytutu i Rada Instytutu.

Jak wskazał CIR, do zadań dyrektora należeć będzie m.in. kierowanie pracami Instytutu, reprezentowanie go na zewnątrz, zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy oraz opracowywanie rocznego planu działania. Z kolei Międzynarodowa Rada Instytutu ma analizować działania podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej oraz poszukiwać nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności placówki. Rada Instytutu ma m.in. opiniować kierunki jego działalności, projekt rocznego planu działania oraz projekt rocznego planu finansowego.

Zgodnie z projektem Instytut będzie miał siedzibę w Warszawie, ale będzie mógł tworzyć oddziały zamiejscowe w kraju (premier – po zasięgnięciu opinii dyrektora i Rady – będzie mógł w zarządzeniu tworzyć, przekształcać i likwidować oddziały zamiejscowe instytutu).

Kiedy proponowane przepisy mają wejść w życie?

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP, MKiDN, KPRM

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335