Ułatwiona legalna migracja do UE?

Rada UE uzgadnia mandat negocjacyjny co do przepisów mających przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych pracowników

26 lipca Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) uzgodnił mandat negocjacyjny do projektu dyrektywy o warunkach wjazdu i pobytu wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich (dyrektywa o niebieskiej karcie). Opierając się na tym mandacie, prezydencja Rady rozpocznie negocjacje z Parlamentem Europejskim. 

Europa chce ściągnąć wykwalifikowanych pracowników

- "Niebieska karta ma przyciągać do Europy wysoko wykwalifikowanych pracowników. Specjalistów i transformatorów gospodarki nie ma w świecie wielu i konkurencja o nich jest ostra. Jeżeli wybiorą Europę, przyniesie to korzyść naszej konkurencyjności i wzrostowi gospodarczemu - powiedział Andres Anvelt, minister spraw wewnętrznych Estonii, która obecnie przewodniczy Radzie. Jeżeli chcemy konkurować z amerykańską zieloną kartą czy kanadyjskim systemem punktowym, musimy mieć wspólne europejskie zezwolenie na pobyt i pracę, które uprości i uelastyczni warunki" -  dodał Anvelt. 

Porady prawne

Reforma dyrektywy o niebieskiej karcie ma sprawić, że przyjazd do pracy w UE będzie atrakcyjniejszy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich. Ma im też ułatwić mobilność między miejscami pracy w różnych państwach członkowskich. Nowa dyrektywa zastąpi obecną – jeszcze bardziej zharmonizuje warunki wjazdu i pobytu oraz poprawi sytuację wysoko wykwalifikowanych pracowników. W tym celu ma:

  • zapewnić bardziej inkluzywne kryteria przyjmowania: obniżyć np. próg płacowy (od którego państwa członkowskie mogą uzależniać przyjęcie obywateli państw trzecich), dopuścić stosowanie zasady niższego minimalnego wynagrodzenia także względem niedawnych absolwentów, czy też zmniejszyć minimalną długość umowy o pracę do 6 miesięcy;
  • przyspieszyć procedury, zwłaszcza dzięki możliwości stosowania trybu uproszczonego, jeśli chodzi o uznanych pracodawców;
  • przewidywać, że państwa członkowskie mogą zezwolić posiadaczom niebieskiej karty UE, aby oprócz swojej głównej pracy prowadzili równolegle działalność na własny rachunek lub wykonywali wolny zawód;
  • ułatwić wewnątrzunijną mobilność, m.in. dzięki skróceniu wymaganego okresu legalnego pobytu w pierwszym państwie członkowskim;
  • objąć przepisami członków rodziny obywatela UE, którzy sami nie są obywatelami UE, a w niektórych przypadkach także osoby objęte ochroną międzynarodową. 

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy o niebieskiej karcie w czerwcu 2016 r. jako element powstającej całościowej polityki migracyjnej UE, obejmującej także legalną migrację.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne