e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Czerwiec 2008

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Alimenty po zakończeniu studiów

  Córka moja urodzona 29.03.1994 roku otrzymuje alimenty od swojego ojca /mojego byłego męża/ w wysokości 450 zł. Ponieważ swego czasu miałam kłopoty z otrzymywaniem przyznanych alimentów, pieniądze przekazywane są przez komornika. W chwili obecnej córka jest na ostatnim (...)

 • Ewidencjonowanie używania samochodu osobowego

  Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Praktycznie można uwzględnić wszelkie poniesione (...)

 • Ubezpieczenie NNW pracowników

  Firma zawarła z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę dobrowolnego ubezpieczenia wszystkich pracowników firmy od NNW i na wypadek śmierci. Pracodawca opłaca składki z tego tytułu. Uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracownik, lecz pracodawca. Czy składka takiego ubezpieczenia jest (...)

 • Podatek od nieruchomości przy zmianie właściciela

  Spółka z o.o. sprzedaje w czerwcu 2008 r. działkę budowlaną. Firma płaci co miesiąc podatek od nieruchomości od tej działki. Od kiedy podatek od nieruchomości powinien zacząć płacić nowy właściciel działki? Czy firma sprzedawca powinna powiadomić urząd gminy, do którego płacony jest (...)

 • Wysokość ceny mieszkania

  Mamy okazję tanio kupić mieszkanie, dużo niżej niż cena rynkowa. Czy Urząd Skarbowy może podważyć wiarygodność takiej transakcji i zażądać podatku od ceny rynkowej?

 • Przejęcie zakładu pracy - przejęcie zadań

  Zakład pracy A przejął część zakładu pracy B oraz część wykonywanych przez zakład pracy B zadań. Poinformował o tym pracowników. Pracownicy dostali wypowiedzenia zmieniające i porozumienie do umowy o pracę, którym to porozumieniem zmienia się pracodawca (z zakładu B na zakład A). (...)

 • Oferta a zaproszenie do składania ofert

  Konsument otrzymuje pisemną reklamę zachęcającą do nawiązania umowy na podłączenie telewizji cyfrowej. Korzysta z tej oferty, podpisuje umowę i płaci aktywację, a później czynsz. W korespondencji nie napisano, czy jest to oferta, czy tylko zwykła reklama zachęcającą do nowych usług. (...)

 • Rezygnacja z pełnej księgowości

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła przed rozpoczęciem roku obrotowego zamiar prowadzenia pełnej księgowości, w związku z przesłanką z art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości (tj. licząc na uzyskanie w tym roku dotacji z budżetu państwa na realizację zadań (...)

 • Likwidacja spółki i zwrot kapitału

  W 2004 r. wspólnicy, zakładając sp. z o.o., jako kapitał założycielski aportem wnieśli nieruchomość wartą 45 tys. zł., 5 tys. zł zostało wniesione gotówką jako dopełnienie do 50 tys. zł. Obecnie planowana jest likwidacja przedmiotowej spółki i wykreślenie z KRS. Spółka nie posiada (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 699 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 699 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu i kryteriów gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za substancje kontrolowane

 • Dziennik Ustaw Poz. 698 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 698 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 697 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 697 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 696 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 696 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Poz. 695 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 695 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

 • Dziennik Ustaw Poz. 694 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 694 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 693 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 693 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw Poz. 692 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 692 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 691 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 691 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 690 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 690 z 2008

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 689 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 689 z 2008

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Zamiejscowego w Radomiu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Poz. 688 z 2008

 • Dziennik Ustaw Poz. 688 z 2008

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

 • Monitor Polski Poz. 429 z 2008

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Poz. 428 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2008 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 427 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2008 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 426 z 2008

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie Narodowego Rachunku Zdrowia za 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 425 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 424 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2008 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 423 z 2008

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2008 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 422 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci Aleksandra Świętochowskiego w 70. rocznicę śmierci

 • Monitor Polski Poz. 421 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia

 • Monitor Polski Poz. 420 z 2008

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2008

  Sprostowanie do dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (  Dz.U. L 37 z 13.2.2003) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 31, s. 127)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2008

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2008/269/WE z dnia 19 marca 2008 r. zmieniającej decyzję 2001/618/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (  Dz.U. L 85 z 27.3.2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2008

  Decyzja Rady 2008/482/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/134/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/481/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne działanie 2008/131/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2008

  Wspólne działanie Rady 2008/480/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji Unii Europejskiej w Iraku dotyczącej państwa prawnego, EUJUST LEX

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/479/WPZiB z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2336) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie harmonizacji zakresu częstotliwości 2500–2690 MHz na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2625) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2008

  Decyzja Komisji z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w celu włączenia francuskich departamentów Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord do wykazu regionów wolnych od choroby Aujeszky’ego (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2387) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2008

  Decyzja Rady z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 591/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 712/2007 dotyczące otwarcia przetargu stałego na odsprzedaż na rynku wspólnotowym zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2008

  Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5250 — Porsche/Volkswagen) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 590/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw oraz ustanawiające odstępstwa od tego rozporządzenia

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2008

  Pomoc państwa — Polska — Pomoc państwa C 11/08 (ex N 908/06) — MSF 2002 — Pomoc na rzecz przedsiębiorstwa BVG Medien Beteiligungs GmbH — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 588/2008 z dnia 23 czerwca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2008

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2008

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2008

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.5080 — Oracle/BEA) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 587/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 866/2004 w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu nr 10 do Aktu Przystąpienia w zakresie przepisów dotyczących towarów, usług i osób przekraczających zieloną linię na Cyprze

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Zawiadomienie skierowane do osób, podmiotów i organów umieszczonych przez Radę w wykazie osób, podmiotów i organów, do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 423/2007 (załącznik V)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2008

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (1) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

1

2