e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Wrzesień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Jak rozliczyć ulgę remontową?

  Wprawdzie ulga remontowo-modernizacyjna została wykreślona z ustawy o podatku dochodowym, ale ze względu na to, że ma ona charakter trzyletni, podatnicy mają prawo z niej korzystać i mogą odliczyć od podatku wydatki poniesione na remont i modernizację do końca roku 2005. Przepis art. 12 uchwalonej (...)

 • Odliczanie podatku VAT od paliwa i części - stan prawny do 22 sierpnia 2005 r.

  Ostatnie zmiany w ustawie o VAT nie ominęły również kwestii związanych z odliczaniem paliwa do samochodów firmowych. Poniżej omówimy regulacje obowiązujące do 21.08.2005 r. oraz nowe przepisy, które obowiązują od 22.08.2005 r. Nowe zasady odliczania podatku VAT od paliw obowiązują od 22.08.2005 (...)

 • Na czym polega refakturowanie?

  Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji pojęcia refakturowania usług. W praktyce, zgodnie z utrwalonym w doktrynie i orzecznictwie poglądem, polega ono na zafakturowaniu odsprzedaży usługi bez naliczenia marży lub prowizji. Celem tego typu rozliczeń jest przeniesienie (...)

 • Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  Każda osoba podejmująca próbę prowadzenia własnej działalności gospodarczej poznała uczucie bezsilności wobec wszechogarniającej biurokracji, czy sztywnych procedur. Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy jakie obowiązki nakłada na nich prawo, oraz czym grozi takich obowiązków (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1160 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2011 r. w sprawie rejestracji pojazdów Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej i Służby Celnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1159 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1158 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1157 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1156 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1155 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za egzamin konkursowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1154 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację rzecznikowską

 • Dziennik Ustaw Poz. 1153 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Monitor Polski Poz. 882 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 881 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 880 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Poz. 879 z 2011

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki

 • Monitor Polski Poz. 878 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 877 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 876 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 875 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 874 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 873 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 872 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 871 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 870 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 869 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 868 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 867 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 866 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 865 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 864 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 863 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 862 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2011 r. nr 112-29-2011 o nadaniu stopni oficerskich generała broni, generała dywizji oraz generała brygady

 • Monitor Polski Poz. 861 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 112-32-2011 o mianowaniu na stopień nadinspektora celnego

 • Monitor Polski Poz. 860 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-5-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 859 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-4-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 858 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2011 r. nr 1130-8-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego