e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Wrzesień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Artykuły i poradniki

 • Czy wydatki na świadczenia medyczne dla pracowników są dla nich przychodem do opodatkowania?

  Od 1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady zaliczania do kosztów podatkowych (w PIT i CIT) świadczeń medycznych finansowanych pracownikom przez firmy. Nie oznacza to jednak braku problemów ze świadczeniami medycznymi na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Wielu pracodawców (...)

 • Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT?

  Przepisy ustawy o VAT, jak również rozporządzenia fakturowego określają podstawowe dane, jakie powinna zawierać faktura VAT. Ponadto podatnik ma możliwość zamieszczenia na fakturze dodatkowych informacji, o których przepisy nie mówią wprost. Jakie podstawowe dane trzeba podać na fakturze (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1190 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Straż Graniczną kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Poz. 1189 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie włączenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach do Politechniki Śląskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1188 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1187 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

 • Dziennik Ustaw Poz. 1186 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1185 z 2011

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru

 • Dziennik Ustaw Poz. 1184 z 2011

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1183 z 2011

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1182 z 2011

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks spółek handlowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1181 z 2011

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1180 z 2011

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1179 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Programem współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011—2013, podpisanym w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1178 z 2011

  Program współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w dziedzinie nauki, edukacji, kultury oraz młodzieży i sportu na lata 2011—2013, podpisany w Batumi dnia 26 lipca 2011 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1177 z 2011

  Oświadczenie rządowe z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawek przyjętych w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r. wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1176 z 2011

  Poprawki wraz z załącznikami I i II, zmienionymi w Helsinkach w dniach 25 i 26 maja 1998 r. oraz w Wiedniu dnia 15 października 2002 r., do Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r., przyjęte w Genewie dnia 9 stycznia 2001 r.