Prawo małżonki do renty rodzinnej

Pytanie:

Małżeństwo zawarło intercyzę. Żona nie posiada dochodów, od których płaci się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (umowy o dzieło). Czy mąż może ją zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny? Czy będzie miała prawo do ewentualnej renty po mężu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Mozliwość objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członków rodziny istnieje wówczas, gdy osoba, która ma być objęta ubezpieczeniem nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Tak więc może Pan zgłosić swą małżonkę jako członka rodziny do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Renta po mężu to renta rodzinna. Przysługuje ona uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy. Jedną z osób uprawnionych do renty rodzinnej jest wdowa po mężu. Będzie ona miała prawo do renty, jeżeli spełni chociażby jeden z wymienionych warunków: - ukończyła 50 lat, - była niezdolna do pracy, albo - wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 roku życia, a jeżeli uczą się - 18 roku życia, lub są całkowicie niezdolne do pracy. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania wymienionych powyżej osób. Przykładowo, prawo do renty nabędzie wdowa, która w chwili śmierci męża miała 46 lat - w ciągu 5 lat ukończy bowiem wymagany przez ustawę wiek 50 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Ewa

23.5.2012 15:29:4

Re: Prawo małżonki do renty rodzinnej

A jeśli wdowa wyjdzie ponownie za mąż przed ukończeniem 50 lat? Czy wtedy tez otrzyma rentę rodzinna po zmarłym, pierwszym mężu?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.5.2018

  Zbieg prawa do renty rodzinnej i renty socjalnej

  Zasady ustalania zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej ustalone w ustawie o rencie socjalnej są korzystniejsze dla osób uprawnionych od ogólnych zasad zbiegu świadczeń określonych (...)

 • 24.9.2018

  Renta rodzinna - czym jest renta rodzinna i komu przysługuje?

  Czym jest renta rodzinna i komu przysługuje ? Renta rodzinna jest świadczeniem przysługującym uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury (...)

 • 27.5.2017

  Dla kogo renta rodzinna?

  Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która (...)

 • 26.4.2019

  Kto otrzyma jednorazowe świadczenie pieniężne?

  W maju 2019 r. , na podstawie ustawy z 4 kwietnia 2019 r., ZUS wypłaci jednorazowe świadczenie pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom, którym wypłaca świadczenia określone w tej (...)

 • 4.10.2019

  25 rok życia na studiach a renta rodzinna

  Dziecko pobierające rentę rodzinną nie traci prawa do tego świadczenia z dniem ukończenia 25 roku życia, jeśli w tej dacie odbywa naukę na ostatnim roku studiów podyplomowych - uznał Sąd (...)