Procedura dopuszczania dowodów

Pytanie:

Czy jest ustalona procedura powoływania świadków w sprawie rozwodowej? Czy można wnioskować o powołanie świadka w trakcie trwania sprawy, a dana osoba przebywa w tym momencie przed salą sądową?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Sposób powoływania świadków dla każdego postępowania cywilnego, w tym także dla postępowania rozwodowego, jest taki sam. Wniosek o przesłuchanie świadka może wnieść każda ze stron, ale to, czy świadek zostanie powołany, zależy już od uznania sądu. Jeżeli wnioskuje się o przesłuchanie osoby, która nie jest obecna, sąd w odpowiednim terminie - takim, który pozwoli potencjalnemu świadkowi na zapoznanie się z wezwaniem do składania zeznań oraz jego terminem - wyznaczy termin dla świadka do jego stawienia się w sądzie. Jeżeli świadek znajduje się na sali rozpraw bądź w jej pobliżu, to nie ma przeszkód do złożenia wniosku o jego przesłuchanie. Kwestia dopuszczenia takiego dowodu z przesłuchania świadka i w ogóle jego przesłuchanie należy do decyzji sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: