Realizacjia roszczeń w przypadku solidarności

Pytanie:

W jakich sytuacjach, w przypadku orzeczonej solidarnej odpowiedzialności, wierzyciel ma prawo skierować egzekucję wyłącznie przeciwko jednemu dłużnikowi ? Czy ma obowiązek wykazania, że egzekucja przeciw pozostałym solidarnym dłużnikom okazała się bezskuteczna?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zasadą odpowiedzialności solidarnej jest to, ze wierzyciel ma prawo wyboru przeciwko któremu z dłużników solidarnych zwróci się z żądaniem spełnienia świadczenia, w tym także przeciwko któremu skieruje postępowanie egzekucyjne. W przypadku solidarności dłużników, wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. W przypadku zasądzonej odpowiedzialności solidarnej wierzyciel ma prawo wyboru, czy egzekucję skierować wyłącznie przeciwko jednemu z dłużników solidarnych, czy przeciwko wszystkim. Jest to uprawnienie wierzyciela, a decyzja skierowania egzekucji wyłącznie przeciwko jednemu z dłużników solidarnych może zależeć od tego, że wierzyciel spodziewa się, ze z majątku tego dłużnika prędzej zostanie zaspokojone jego roszczenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY