Różnice pomiędzy gwarancją a rękojmią za wady sprzedanej rzeczy

Pytanie:

Czym się różni gwarancja od rękojmi za wady sprzedanej rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. Stąd odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest określana przede wszystkim w umowie gwarancji.

Rękojmia jest z kolei instytucją ustawową kształtującą odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej. Jest to instytucja odrębna od gwarancji i od niej niezależna. Stąd upływ okresu gwarancyjnego nie oznacza, że nie można skorzystać z uprawnień płynących z rękojmi. Ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy ma charakter absolutny, tzn. sprzedawca nie może się z niej zwolnić (chyba, że umowa stanowi inaczej), obciąża go ona niezależnie od tego, czy to on spowodował wadliwość rzeczy, czy ponosi w tym zakresie jakąkolwiek winę, a nawet - czy w ogóle wiedział lub mógł wiedzieć o tym, że sprzedawana rzecz jest wadliwa. W doktrynie odpowiedzialność z tytułu rękojmi określa się też jako bezwzględną (obiektywną), czyli opartą na zasadzie ryzyka                   (S. Buczkowski, w: Kodeks cywilny, komentarz, s. 1299, a także Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania. Część szczegółowa, s. 34).

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

  Zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi kształtują się inaczej w przypadku działalności przedsiębiorstwa dokonującego sprzedaży rzeczy osobie fizycznej, gdy jest ona konsumentem i inaczej (...)

 • Rękojmia a gwarancja

  Uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują kupującemu w przypadku zawarcia umowy kupna-sprzedaży rzeczy, bez względu na rodzaj tej rzeczy i niezależnie od tego, czy została na tę rzecz udzielona (...)

 • Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

  Nowe przepisy konsumenckie nakładają kolejne obowiązki na sprzedawców handlujących online. Sprawdź, jakie udogodnienia czekają na konsumentów.

 • Gwarancja a rękojmia

  Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie (...)

 • Zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej

  Kodeks cywilny wśród kilku rodzajów umowy sprzedaży przewiduje także możliwość dokonania sprzedaży z zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej. Mamy z tym rodzajem do czynienia (...)

NA SKÓTY