Wniesienie zarzutów od weksla in blanco

Pytanie:

Jaki jest termin składania zarzutów do weksla? Na zabezpieczenie transakcji z firmą X podpisałem weksel in blanco wraz z deklaracją że może on być wypełniony do wysokości zobowiązań wynikających z faktur. Firma X zrealizowała w połowie zlecenie za które otrzymała wynagrodzenie. Następne zlecenie wykonała w całości, lecz wynagrodzenie w części. Firma X wepełniła weksel, czy opisana sytuacja pozwala na złożenie zarzutów wobec weksla?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Skoro weksel wystawiony był w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń firmy X ze stosunku prawnego łączącego tą firmę z Panem, a firma X nie otrzymała stosowanej części wynagrodzenia, wydaje się, że spełnione zostały warunki wypełnienia weksla opisane w deklaracji wekslowej. Nalezy jednak zastrzec, że podstawowe znaczenie przy ewentualnym wnoszeniu zarzutó ma treść deklaracji wekslowej. Zarzuty należy zgłosić posiadaczowi weksla po przedstawieniu przez niego weksla do zapłaty. Zazwyczaj roszczenia wekslowe egzekwowane są w postępowaniu nakazowym. W takim postępowaniu sąd, po wniesieniu powództwa, sąd wydaje nakaz zapłaty orzekając, że pozwany ma w ciągu 2 tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • Weksle w stosunku pracy

  Podstawą odpowiedzialności pracownika jest jego wina. Pracodawca jest obowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. Zasadą jest, (...)

 • Niebezpieczne weksle inwestycyjne

  Konsumencie, uważaj na tzw. inwestycyjne weksle nieruchomościowe. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy. Jest to nowy sposób na pozyskanie kapitału, (...)

 • Jak poprawnie i skutecznie wypełnić weksel – czyli elementy składowe weksla?

  Prawo wekslowe rozróżnia dwa podstawowe rodzaje weksli. Są to mianowicie weksel własny i trasowany. Uregulowany w sposób pełny został weksel trasowany, który jest bardziej popularny (...)

 • Jakie są sposoby realizacji weksla?

  Szybkie uzyskanie gotówki jest niezwykle ważne dla sprawnie działającego przedsiębiorcy. Niekiedy przynajmniej już samo zaspokojenie części wierzytelności jest zasadniczym czynnikiem pozwalającym (...)

NA SKÓTY