Zajęty rachunek a wypłata wynagrodzenia za pracę

Pytanie:

Czy jeśli mój rachunek bankowy (firmowy) jest zablokowany na skutek zabezpieczenia na poczet przyszłych należności wobec Izby Celnej na podstawie decyzji o zabezpieczeniu (sprawa w toku), to czy można z niego dokonać przelewów dla pracowników za wykonaną pracę? Czy bank ma prawo odmówić wykonania zlecenia, czy jest zobowiązany dokonać danych przelewów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zabezpieczenie na rachunku bankowym regulowane jest tymi samymi przepisami co zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym z rachunku bankowego. Zatem zajęcie to odbyło się w taki sposób, iż do oddziału banku, w którym posiada Pan swój rachunek firmowy zostało przesłane zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej Pana, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, do wysokości należności będącej przedmiotem zabezpieczenia wraz z kosztami zabezpieczenia, które równocześnie wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody do wysokości zajętej wierzytelności.

Jednak w związku z tym, iż przepisy o postępowaniu egzekucyjnym z rachunku bankowego stosuje się odpowiednio do postępowania zabezpieczającego, to w przedstawionym stanie faktycznym należy odwołać się do przepisu artykułu 890 paragraf 2 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę w tym także dla członków i ich domowników w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, rolniczych spółdzielniach specjalistycznych oraz spółdzielniach osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, zrzeszonych w Centralnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenie za pracę może nastąpić po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat na alimenty i renty do rąk uprawnionego do tych świadczeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY