e-prawnik.pl Porady prawne

Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie:

Z jakich powodów i w jaki sposób dokonać zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z ustawą:

 

Art. 25. 1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia sprawy.

Potrzebujesz porady prawnej?