Kiedy przedawniają się roszczenia telekomunikacyjne

Pytanie:

Jaki jest okres przedawnienia dla świadczeń za usługi telefoniczne oraz związane z nimi kary umowne (np. za zerwanie umowy)?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.4.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kiedy przedawniają się roszczenia telekomunikacyjne

Terminy przedawnienia roszczeń wynikają z art. 118 Kodeksu cywilnego, który przewiduje następujące terminy:

  • dziesięć lat jako ogólny termin przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnoprawnych,

  • trzy lata dla roszczeń o świadczenia okresowe,

  • trzy lata dla wszelkich roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W prawie telekomunikacyjnym został natomiast przewidziany termin szczególny wynoszący 12 miesięcy dla dochodzenia roszczeń wynikających z:

  • odszkodowania z tytułu przerwy w świadczeniu usługi powszechnej płatnej okresowo,

  • odszkodowania z tytułu niedotrzymania z winy przedsiębiorcy wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi powszechnej lub określonego w umowie o świadczenie usługi powszechnej terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług.

Jeżeli z roszczeniem występuje dostawca usług telekomunikacyjnych, roszczenie przedawnia się w terminie 3 lat od dnia kiedy stało się ono wymagalne. Natomiast jeśli to Państwo występują z roszczeniem w stosunku do dostawcy usług telekomunikacyjnych i roszczenie to wynika z prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi 3 lata. Jeżeli natomiast z roszczeniem w stosunku do dostawcy usług telekomunikacyjnych występuje osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale roszczenie to nie wynika z prowadzonej działalności gospodarczej, to roszczenie okresowe przedawnia się w terminie 3 lat, natomiast roszczenie nie mające takiego charakteru w terminie 10 lat.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Przedawnienie wyroku

15.4.2018 przez: -

Mandat z Mpk i przedawnienie.Pilne!!

31.1.2018 przez: ewebacz

zapłacony mandat a sąd rejonowy

3.2.2016 przez: piotr.banaszewski