Rozwiązanie umowy majątkowej małżeńskiej

Pytanie:

Czy umowa majątkowa małżeńska wprowadzająca rozdzielność majątkową może zostać zmieniona lub rozwiązana?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy majątkowej małżeńskiej

Istnieje możliwość rozwiązania umowy majątkowej małżeńskiej. Z art. 47 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Małżeńska umowa majątkowa może w każdym czasie zostać rozwiązana. W umowie tej strony mogą postanowić, jaki będzie obowiązywać ich ustrój majątkowy, w szczególności, że będzie to ustrój wspólności ustawowej. Ustalenie, że będzie obowiązywać inny, niż dotychczas, ustrój umowny, oznacza w istocie zawarcie umowy zmieniającej dotychczasową umowę.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: