Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku przedstawiania przez pracownika fałszywych zwolnień lekarskich

Pytanie:

"Czy posiadając wiedzę o przedstawianych fałszywych zwolnień lekarskich przez pracownika, mogę rozwiązać z nim umowę bez wypowiedzenia?"

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku przedstawiania przez pracownika fałszywych zwolnień lekarskich

Nawet jednorazowy przypadek dokonania nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych uzasadniające podjęcie decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika