Związanie umową z naniesionymi poprawkami

Pytanie:

Uzyskując dodatkowy wypis aktu notarialnego stwierdziłem, że wypis ten różni się od wydanego mi wcześniej wypisu. Wydany obecnie mi wypis zawiera przekreślenia i odręczne napisy w treści, w istotny sposób zmieniające warunki sprzedaży (zapłaty) za nieruchomość w skutkach niekorzystne dla mnie jako sprzedającego. Notariusz w odpowiedzi na moje zastrzeżenia co treści tych poprawek odpowiedział, że ważny jest tylko akt będący u niego oraz że te zmiany naniósł za moją zgodą - co jest kłamstwem. Który akt jest ważny: czy ten oryginalny będący wyłącznie u notariusza, czy mój wypis bez żadnych poprawek (sprawdziłem wypis aktu notarialnego wydany nabywcy, też nie zawiera żadnych poprawek).

Masz inne pytanie do prawnika?

18.2.2004

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Związanie umową z naniesionymi poprawkami

Oryginał aktu notarialnego i jego wypis powinny mieć identyczną treść. Jeśli jednak treści te różnią się między sobą, konieczne jest zbadanie, czego dotyczą różnice i rozstrzygnąć konflikt między sprzecznymi dokumentami. Przede wszystkim, wypis aktu notarialnego ma moc prawną oryginału i nie można postrzegać wypisu jako "mniej ważnego" niż oryginał. Nie jest dopuszczalne samodzielne naniesienie poprawek przez notariusza w treści aktu notarialnego, wszelkie wywabiania i wyskrobywania w akcie notarialnym są niedopuszczalne; wolne miejsca powinny być przekreślone, a poprawki należy omówić na końcu aktu przed złożeniem podpisu przez osoby biorące udział w czynności. Zbędne wyrazy albo ich części powinny być przekreślone w ten sposób, aby można je było odczytać, a przekreślenia te należy na końcu aktu omówić przed złożeniem podpisów. Przekreślenia nie omówione uważa się za nie dokonane. Zatem dokonanie poprawek lub skreśleń w treści aktu notarialnego jest możliwe, ale tylko przed podpisaniem go przez strony umowy sprzedaży. Jeżeli więc w oryginale aktu notarialnego zostały dokonane skreślenia i nie zostały omówione przed podpisaniem aktu przez strony, uważa się je za niebyłe. Notariusz może samodzielnie sprostować jedynie niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, jednak nawet dokonanie takich czynności przez notariusza wymaga porządzenia protokołu, nie może to być dokonane odręcznie w treści oryginału aktu lub wypisu. Zatem działanie notariusza, niezgodne z powyższymi regułami należy uznać za bezprawne, co może uzasadniać ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą notariusza względem pokrzywdzonej strony umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Umowa ze szkołą policealną

29.9.2020 przez: gautz94

Umowa kupna sprzedaży

18.7.2019 przez: luks315

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!!

29.3.2019 przez: bassice2