Zwrot kosztów przejazdu świadka

Pytanie:

Czy świadek wezwany na rozprawę sądową do odległego miasta może liczyć na zwrot kosztów dojazdu oraz utraconych korzyści w związku w niewykonywaniem w tym dniu pracy? Jeśli tak, to w jaki sposób ubiegać się o taki zwrot?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot kosztów przejazdu świadka

Zgodnie z art 277 kodeksu postępowania cywilnego świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Do wydatków koniecznych z całą pewnością zaliczane będą koszty przejazdu do miejscowości, w której ma swoją siedzibę sąd, przed którym toczy się postępowanie. Ponadto do wydatków koniecznych mogą zostać również zaliczone koszty utrzymania w miejscowości, w której ma się odbyć przesłuchanie (np. koszty noclegu). Na wniosek świadka, przewodniczący wydziału może przyznać zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu przesłuchania. O prawie żądania zwrotu wydatków, świadek powinien zostać poinformowany w wezwaniu z sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

KRD Intrum Justitia Zapytanie.

26.6.2018 przez: EMCEOP

Komornik-prosze o informacje.

22.5.2018 przez: -

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

26.1.2018 przez: Nicole2606