Ochrona zabytków zaplanowana

13 września br. weszły w życie postanowienia Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022.

Czemu służy Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022?

W dokumencie określone zostały cele i kierunki działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki i sposób finansowania planowanych działań oraz harmonogram ich realizacji.

Porady prawne

Głównym celem Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022 jest stworzenie warunków dla zapewnienia efektywnej ochrony i opieki nad zabytkami poprzez optymalizację systemu ochrony dziedzictwa kulturowego, wsparcie działań w zakresie opieki nad zabytkami i budowanie świadomości społecznej wartości dziedzictwa kulturowego.

Jakie zadania mają być realizowane?

W ramach programu będą realizowane m.in. następujące zadania:

  • szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego i pracowników służb konserwatorskich, m.in. w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym;
  • powołanie Centrum Architektury Drewnianej, którego podstawowym celem będzie dostarczania wiedzy dotyczącej zasad konserwacji  zabytków drewnianych właścicielom, opiekunom a rzemieślnikom zaangażowanym w opiekę nad tego rodzaju obiektami;
  • podniesienie bezpieczeństwa zabytków poprzez współpracę z właściwymi służbami jak Policja;
  • kampanię społeczno-edukacyjna w mediach, z uwzględnieniem aspektu profilaktyki w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i dostępności do zabytków dla osób z niepełnosprawnościami;
  • program dotacyjny dla organizacji pozarządowych w zakresie popularyzowania i upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budowania świadomości lokalnej, a także włączania społeczeństwa w opiekę nad zasobem dziedzictwa kulturowego.

Głównym realizatorem programu jest państwowa instytucja kultury Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Łatwiej będzie wywieźć zabytki z Polski i będą dodatkowe formy ich ochrony

Łatwiej będzie wywieźć zabytki z Polski i będą dodatkowe formy ich ochrony

Czego dotyczy projekt?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.Na czym polegają proponowane zmiany?Nowe przepisy upraszczają procedury wywożenia zabytków z Polski i wprowadzają dodatkowe formy ich (...)

Zasady finansowania prac archeologicznych naruszają Konstytucję

Zasady finansowania prac archeologicznych naruszają Konstytucję

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący finansowania ratowniczych prac archeologicznych. Trybunał orzekał w sprawie zgodności art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z Konstytucją. Przepis ten stanowi, że osoba lub jednostka organizacyjna, która chce wykonać roboty budowlane na nieruchomości mającej (...)

Ochrona zabytków na nowych zasadach

Ochrona zabytków na nowych zasadach

Właściciele budynków, które widnieją w gminnej ewidencji zabytków, zostali obarczeni nowymi obowiązkami. Od jutra muszą uzgadniać z konserwatorem zabytków m.in. decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę czy rozbiórkę. Obowiązująca od 5 czerwca znowelizowana ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U., nr 75, poz. 474) zmienia (...)

Zmiany dot. ochrony zabytków

Zmiany dot. ochrony zabytków

Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw? Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność służb konserwatorskich zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Przepisy dotyczące nowego źródła finansującego (...)

Nowe formy ochrony zabytków

Nowe formy ochrony zabytków

Zwiększy się różnorodność form ochrony zabytków. Łatwiejszy będzie jednak ich wywóz poza kraj Zakłada tak projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad nimi. Dziś odbędzie się jego pierwsze czytanie w Sejmie.(...)Rozszerzy się też ochrona zabytków. Będzie można ją ustanawiać dla nieruchomości w decyzjach: o ustaleniu lokalizacji celu (...)

Jak szukać zabytków?

Jak szukać zabytków?

Poszukiwanie zabytków po 1 stycznia 2018 r. Od nowego roku weszły w życie przepisy ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1595) dotyczące poszukiwania zabytków. Wprowadzają m.in. zmianę kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań zabytków: z wykroczenia (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub (...)

Warunki uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków i archeologa

Warunki uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków i archeologa

Jakie nowe przepisy dotyczą zasad uznawania kwalifikacji zawodowych?Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa.Co regulują (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych turystów jako swoich pośredników! Sprawdź, jak się przed tym chronić. Kłopotliwe (...)

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  Stan faktyczny Proszę o informacje dotyczące praw własności do znalezionych skamielin, minerałów, meteorytów, bursztynu oraz o podanie uwarunkowań prawnych związanych z przetwarzaniem, obrotem, w tym exportem i importem tych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej oraz obrotem w ramach działalności kolekcjonerskiej. Porada prawna 1. Prawo własności meteorytów Kwestia (...)

Ulga na zabytki w PIT

Ulga na zabytki w PIT

Podatkowy "Polski Ład" to również działania nakierowane na ochronę dziedzictwa kulturowego naszego kraju.     Najważniejsze informacje o nowej preferencji Z ulgi na zabytki mogą skorzystać członkowie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, którzy są współwłaścicielami zabytku, oraz indywidualni właściciele nieruchomości. Ulga jest (...)

Nowa instytucja będzie wspierać zorganizowaną aktywność obywateli

Nowa instytucja będzie wspierać zorganizowaną aktywność obywateli

Nowa ustawa tworzy Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który będzie odpowiedzialny za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstanie Narodowy Instytut Wolności  Celem ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa (...)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 został przyjęty przez Radę Ministrów! Ponad miliard złotych zostanie przeznaczonych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) 2.0 na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce w latach 2021–2025. Program przyjęty uchwałą 69/2021 Rady Ministrów jest największym i jednym z (...)

Ponad 16 mln zł dofinansowania dla kultury

Ponad 16 mln zł dofinansowania dla kultury

16,9 mln zł to łączna suma dofinansowania, która decyzją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej przeznaczona zostanie na wsparcie projektów wyłonionych w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura , priorytet Digitalizacja. Narodowy Instytut Audiowizualny, operator priorytetu Digitalizacja, ogłosił listę projektów, które otrzymają dofinansowanie.Państwowe (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021

Co nowego 1 września? We wtorek, 1 września br. ok. 4 mln 650 tys. uczniów z ok. 22 tys. szkół rozpoczyna zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021. W szkołach podstawowych będzie uczyło się ponad 3 mln uczniów, w tym w klasach I ok. 367 tys. dzieci, a w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach (...)

Wilno i Linz: kultura przez cały rok

Wilno i Linz: kultura przez cały rok

Linz i Wilno są w tym roku europejskimi stolicami kultury.W austriackim mieście Linz o północy 31 grudnia tysiące par powitało Nowy Rok tanecznym krokiem, w rytmie walca wiedeńskiego. Chwilę później paręset chórzystów na brzegach Dunaju rozpoczęło premierowe wykonanie „Symfonii ogni sztucznych", dzieła brytyjskiego kompozytora Orlando Gougha, w którym zamiast perkusji i (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

Wyjazd zagraniczny - o czym warto pamiętać?

O czym należy pamiętać, podpisując umowę z biurem podróży? Jeśli wybierasz się w podróż z organizatorem wycieczki lub korzystasz z jakichś usług turystycznych, sprawdź dokładnie podpisywaną umowę, zwracając uwagę szczególnie na postanowienia, jakie często kwestionuje UOKiK. Nieostrożność przy zawieraniu umowy, może sprowadzić na podróżnego kłopoty, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obowiązki właściciela zabytku

Obowiązki właściciela zabytku

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem, który w akcie notarialnym jest określony jako widniejący w ewidencji zabytków, ale nie figuruje w rejestrze zabytków gminy. Jaka to różnica dla potencjalnego (...)

Nieruchomość zabytkowa

Nieruchomość zabytkowa

Proszę o wyszczególnienie różnic prawnych pomiędzy nieruchomością a nieruchomością zabytkową. Nieruchomość zabytkowa jest szczególnym rodzajem nieruchomości, która ze względu na swój charakter (...)

Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

Procedura wpisu budynku do rejestru zabytków

Sprzedaję obecnie stary (z 1782 roku), walący się budynek mieszkalny, zlokalizowany na wsi. Kupujący pytają, czy po zakupie tego budynku nie będą musieli uzgadniać ew. remontów i modernizacji (...)

Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, który zmarł pozostawiając (...)

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Czy mogę wycinać bez specjalnych zezwoleń drzewa z własnej obecnie, a wcześniej zaniedbanej działki (rolnej)? Drzewa uschnięte lub żywe, ale stanowiące w określonych okolicznościach chwast, (...)

Zgoda konserwatora na wymianę okien

Zgoda konserwatora na wymianę okien

Jestem właścicielem budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków. Zwróciłem się z wnioskiem do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na wymianę stolarki okiennej na nową (...)

Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków.

Wykreślenie budynku z ewidencji zabytków.

Czy istnieje możliwość wykreślenie budynku z ewidencji zabytków? Nabyłem budynek który miał być zburzony i na jego miejsce miał być postawiony inny. Niestety okazało się że widnieje on w (...)

Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

Pozwolenie na wyburzenie zabytkowego budynku

Posiadam obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków jako otoczenie zabytku bez indywidualnego wpisu. Czy wojewódzki konserwator zabytków może i w jakich sytuacjach pozwolić na wyburzenie? Zgodnie (...)

Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem z elementów stalowych na (...)

Rozbiórka domu

Rozbiórka domu

Czy do rozbiórki domu wystarczające jest dokonanie zgłoszenia czy potrzebne jest pozwolenie na budowę? Wcześniej było to pozwolenie. Mam takie wydane w 2003 roku. Dom jednak do tej pory nie został (...)

Podział nieruchomości zabytkowej

Podział nieruchomości zabytkowej

Gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Przy podziale nieruchomości w oparciu o ustalenia (...)

FORUM PRAWNE

Konserwator zabytków.

Konserwator zabytków. Konserwator zabytków. Witam, jestem właścicielem domu który jest zabytkowy ale nie jest zabytkiem (dom jest z 1927 roku ale nie został wpisany jako indywidulany zabytek) i znajduje (...)

Konserwator Zabytków

Konserwator Zabytków Witam, przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego chciałam dowiedzieć się czy moja działka znajduje się w obszarze nadzoru konserwatora zabytków. Dostałam odpowiedź: (...)

jak napisać podanie o prace konserwator?

jak napisać podanie o prace konserwator? jak napisać podanie o prace konserwator?

witam pracuje w szkole jako konserwator na cały etat umowa o prace,teraz na okres grzewczy chce byc

witam pracuje w szkole jako konserwator na cały etat umowa o prace,teraz na okres grzewczy chce byc witam pracuje w szkole jako konserwator na cały etat umowa o prace,teraz na okres grzewczy chce byc (...)

"Wyznaczenie do włączenia" a "włączenie" do gminnej ewidencji zabytków

"Wyznaczenie do włączenia" a "włączenie" do gminnej ewidencji zabytków Dzień dobry, Wojewódzki Konserwator zabytków wydał decyzję, w której WSKAZAŁ do ujęcia w GMINNEJ ewidencji zabytków (...)

Zabytek-zatajenie informacji

Zabytek-zatajenie informacji Witam W poprzednim roku zakupiłam dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Teraz dowiedziałam się, że budynek ten jest wpisany do rejestru zabytków. Taka informacja nie (...)

Rozbiórka przyległego budynku

Rozbiórka przyległego budynku Witam Nasza kamienica (wspólnota tbs + 3 właścicieli) sąsiaduje z zabytkowym budynkiem, który w wyniku pożaru kwalifikuje się do rozbiórki.Budynki znajdują się (...)

zasiedlenie

zasiedlenie Witam Na początku prosze o wyrozumiałość ponieważ nie wiem gdzie dokładnie powinnam umieścić ten temat. Jestem zdesperowana i potrzebuje pomocy. Postaram się jak naj jaśniej opisać (...)

żywopłot na środku drogi

żywopłot na środku drogi Witam, sprawa wygląda następująco. 50 lat temu, osobnik X ojciec osobnika Y, zasadził żywopłot wcześniej przenosząc bez zezwolenia granice swojej działki, tak że działka (...)

Legalna broń palna bez pozwolenia.

Legalna broń palna bez pozwolenia. Witam, Kolega z pracy ostatnio poinformował mnie że posiada broń palna, legalną, bez pozwolenia i badań lekarskich. Byłem deczko w szoku, ale się wybrałem do (...)

amfetamina w \"tajfunie\"

amfetamina w \"tajfunie\" Moi koledzy kupowali dopalacze, twierdzili że są one bezpieczniejsze, że wszyscy tak twierdzą, a tymczasem wyniki analiz potwierdziły obecność w dopalaczach zakazanych (...)

Zabytki i ich prawa autorskie

Zabytki i ich prawa autorskie Witam Chciałbym stworzyć stronę internetowa i umieszczać na niej zdjęcia zabytków polskich, które sam zrobię. Czy będzie to zgodne z prawem?

Masa spadkowa, ogłoszenie testamentu

Masa spadkowa, ogłoszenie testamentu Proszę o pomoc. Na kilka tygodni przed śmiercią moja ciocia sporządziła testament na mnie. Pominęła w nin swego męża z którym nie miała rozdzielności(nie (...)

Porady prawne