Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych

26.12.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Co ma się zmienić w zakresie wywiadów środowiskowych?

Celem ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego jest wprowadzenie do obowiązującego systemu prawnego przepisów, na podstawie których sądy rodzinne będą mogły zlecać kuratorowi sądowemu przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu mogącym stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu, jak też na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych.

Na podstawie nowelizacji sądy opiekuńcze będą więc mogły zlecać kuratorom sądowym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych także w postępowaniu wykonawczym prowadzonym w sprawach opiekuńczych oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy wiadomości o zdarzeniu, które może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania z urzędu (przed jego formalnym rozpoczęciem) oraz na etapie postępowania rozpoznawczego w przypadku osób dorosłych.

Porady prawne

Ponadto, ustawa reguluje kwestie przeprowadzania wywiadów środowiskowych w innych kategoriach spraw wynikających z przepisów ustaw szczególnych, dla których rozpoznania właściwy jest sąd rodzinny, tj. w sprawach zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz w sprawach dotyczących osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo, prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Po zmianach kuratorzy sądowi – na zlecenie sądu – będą zatem mogli również przeprowadzać wywiady środowiskowe w sprawach dotyczących zastosowania obowiązkowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, a także umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym lub przyjęcia do domu pomocy społecznej bez jej zgody.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, tj. 5 stycznia 2018 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne