Zwalczanie „fake news” - w kierunku większej cenzury?

Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej o „fake news”

W związku z publikacją przez Komisję Europejską komunikatu: Zwalczanie dezinformacji w internecie: podejście europejskie [COM(2018) 236 final], resort cyfryzacji zaprasza wszystkich do dzielenia się stanowiskami i opiniami do tego dokumentu.

Uwagi można przesyłać do końca dnia 22 czerwca na adresy: joanna.malczewska@mc.gov.pl oraz aleksandra.chmielecka@mc.gov.pl.

Przesłane materiały zostaną wykorzystane do przygotowania oficjalnego stanowiska polskiego rządu do projektu.

Zob.: Treść komunikatu KE

Porady prawne

Czego dotyczą propozycje KE?

Zdaniem KE, dobrze funkcjonujący, wolny i pluralistyczny ekosystem informacyjny, oparty na wysokich standardach zawodowych, jest niezbędny do prowadzenia zdrowej demokratycznej debaty. Komisja jest czujna na zagrożenia dla naszych otwartych i demokratycznych społeczeństw stwarzane przez dezinformację. W swoim komunikacie przedstawiła kompleksowe podejście, które ma na celu reagowanie na te poważne zagrożenia poprzez promowanie ekosystemów cyfrowych opartych na przejrzystości i uprzywilejowaniu dostępu do informacji wysokiej jakości, umożliwienie obywatelom skuteczniejszej obrony przed dezinformacją oraz ochronę naszych demokracji i procesów decyzyjnych. Komisja wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do znacznego wzmocnienia wysiłków w celu rozwiązania tego problemu.  

Komisja uważa, że opisane w komunikacie działania, o ile zostaną skutecznie wdrożone, przyczynią się w istotny sposób do zwalczania dezinformacji w internecie. Będzie jednak kontynuować prace w tym obszarze.

Do grudnia 2018 r. Komisja przedstawi sprawozdanie z poczynionych postępów. W sprawozdaniu zbadane zostanie również zapotrzebowanie na dalsze działania, mające na celu zapewnienie stałego monitorowania określonych działań i ich oceny.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne