Prawo karne: Wykroczenia - Porady prawne (strona: 3)

Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych

Witam. Policja zatrzymała mi prawo jazdy, gdyż przekroczyłem 24 punkty karne. Jakie będą dalsze losy tego dokumentu?

Zakłócanie spokoju

Czy zakłócanie spokoju przez hałasujące maszyny może stanowić wykroczenie?

Obowiązki strażnika miejskiego podczas zatrzymania pojazdu do kontroli

Jakie są obowiązki strażnika miejskiego podczas zatrzymania pojazdu do kontroli?

Skierowanie starosty na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

W jakim czasie osoba, której zatrzymano prawo jazdy, powinna wykonać skierowanie starosty na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji?

Zatrzymanie prawa jazdy a zakaz prowadzenia pojazdów

Czy zatrzymanie prawa jazdy jest równoznaczne z zakazem prowadzenia pojazdów?

Dobrowolne poddanie się karze w przypadku popełnienia wykroczenia

Na czym polega dobrowolne poddanie się karze w przypadku popełnienia wykroczenia?

Złożenie wniosku o skazanie bez rozprawy w sprawie o wykroczenie

W jakich wypadkach Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia dopuszcza złożenie wniosku o skazanie bez rozprawy?

Recydywa a Kodeks wykroczeń

Jakie warunki muszą być spełnione by daną osobę uznać za recydywistę na podstawie przepisów Kodeksu wykroczeń?

Kodeks wykroczeń a zniszczenie cudzego ogrodu

Jakie konsekwencje za zniszczenie cudzego ogrodu, przewidują przepisy Kodeksu wykroczeń?

Kodeks wykroczeń a zakłócanie porządku publicznego

W jaki sposób Kodeks wykroczeń sankcjonuje zakłócanie porządku publicznego?

Sytuacje, w których zdjęcie z fotoradaru nie może być podstawą do wystawienia mandatu karnego

W jakich sytuacjach zdjęcie z fotoradaru nie może być podstawą do wystawienia mandatu karnego?

Straż miejska a rola oskarżyciela w sprawach o wykroczenia

Czy straż miejska może występować w roli oskarżyciela w sprawach o wykroczenia?

Uprawnienia straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego

Jakie uprawnienia przysługują straży miejskiej w zakresie kontroli ruchu drogowego?

Uporczywe niepokojenie drugiej osoby a kodeks wykroczeń

Kiedy mogę zgłosić popełnienie wykroczenia, jeśli ktoś mnie uporczywie niepokoi wysyłając smsy i dzwoniąc bez potrzeby?

Kara za złośliwe niepokojenie według kodeksu wykroczeń

Jakie grożą kary za wykroczenie, na które składa się złośliwe niepokojenie drugiej osoby ( art. 107 Kodeksu wykroczeń ) ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika