e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Wrzesień 2008

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

  • Wycofanie auta ze spółki

    Umową założycielską spółki cywilnej wspólnik wprowadził do spółki swój samochód. Parę dni później spółka zdecydowała wycofać samochód ze spółki. Sporządzony został dotyczący tego aneks do umowy spółki. Czy konieczne jest zapłacenie jakiegoś podatku od tej czynności?

  • Warunki zabudowy zagrodowej

    Posiadam 14 h gruntów rolnych z wydanymi warunkami zabudowy zagrodowej. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie jest 8.5 h. Czy mogę wydzielić z tego gospodarstwa działkę o powierzchni 3000m2 i wystąpić o wydanie warunków zabudowy zagrodowej na ta działkę? Czy po uzyskanie warunków (...)

  • Warunki zabudowy - przyłącze do sieci

    Zgodnie z warunkami wydania decyzji wzzt istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust.5, musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne