Archiwum 24 Wrzesień 2009

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Urlop zdrowotny nauczyciela

  Jestem nauczycielem spełniajacym wszelkie warunki ubiegania sie o urlop zdrowotny( umowa na czas nieokreslony, pełny wymiar, 13 lat stazu pracy). Od lutego 2009 prowadze działalność gospodarczą (prywatne przedszkole), jednak firma na razie nie przynosi żadnych zysków- inwestycje przekraczaja (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1252 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

 • Dziennik Ustaw Poz. 1251 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1249 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1248 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1247 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec

 • Dziennik Ustaw Poz. 1246 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1245 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1244 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1243 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1242 z 2009

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1241 z 2009

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1240 z 2009

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2009

  Decyzja Komisji z dnia 23 września 2009 r. dotycząca niewłączenia chlortalu dimetylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6431) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające zakaz połowów soli zwyczajnej w obszarach VIIIa i b przez statki pływające pod banderą Belgii

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 29 z 2009

  Zawiadomienie dla Ghumy Abd’rabbaha dotyczące umieszczenia jego nazwiska w wykazie, o którym mowa w art. 2, 3 oraz 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2009

  Produkty lecznicze – wykaz pozwoleń na dopuszczenie do obrotu udzielonych w drugim półroczu 2008 r. przez państwa EFTA należące do EOG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 część I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2009

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2009

  Wiążąca informacja taryfowa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2009

  Dni wolne od pracy w roku 2011 dla instytucji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2009

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2009

  Konferencja komisji wyspecjalizowanych w sprawach wspólnotowych parlamentów narodowych Unii Europejskiej (COSAC) – Wkład XLI spotkania COSAC – Praga, 10–12 maja 2009 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2009 z dnia 17 września 2009 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed Wspólnotowym Urzędem Ochrony Odmian Roślin

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Decyzja nr 2/2009 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 13 lipca 2009 r. zmieniająca protokół nr 3 do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską dotyczący definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2009 z dnia 23 września 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2009

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)