Archiwum 21 Luty 2011

 • 21.2.2011

  Są już nowe przepisy o hipotece

  Od dnia 20 lutego b.r. obowiązują nowe przepisy o hipotece. Znika podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną ? teraz w prawie występuje jedna, nowa hipoteka oparta konstrukcyjnie na hipotece kaucyjnej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

  W grudniu kupiłem od gminy miejskiej lokal mieszkalny w budynku, w którym ilość lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych wynosi 7. Powstała w tym dniu tzw. mała wspólnota mieszkaniowa, której członkami na dzień dzisiejszy pozostaję tylko ja i gmina miejska. Przed powstaniem wspólnoty (...)

Interpretacje podatkoweDzienniki urzędoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 194 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie wykazu instytucji powołanych do kontroli jakości surowców używanych do produkcji produktów leczniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 193 z 2011

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie umundurowania pracowników organów administracji morskiej

 • Monitor Polski Poz. 153 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 152 z 2011

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 151 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Częstochowie na kadencję w latach 2011—2016

 • Monitor Polski Poz. 150 z 2011

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wygaśnięcia funkcji Komisarza Wyborczego w Częstochowie

 • Monitor Polski Poz. 149 z 2011

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski Poz. 148 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 2011 r. nr 115-1-11 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 147 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Sławomira Kopycińskiego

 • Monitor Polski Poz. 146 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do norm handlowych (KOM(2010) 738 wersja ostateczna)

 • Monitor Polski Poz. 145 z 2011

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2011 r. zawierająca uzasadnioną opinię w sprawie niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (KOM(2010) 728 wersja ostateczna)