Archiwum 23 Wrzesień 2011

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkowe



Dzienniki urzędowe



Akty Prawne



 • Dziennik Ustaw Poz. 1175 z 2011

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

 • Monitor Polski Poz. 904 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 903 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Monitor Polski Poz. 902 z 2011

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007—2013

 • Monitor Polski Poz. 901 z 2011

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 900 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów legitymacji służbowych pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad ich wydawania i wymiany

 • Monitor Polski Poz. 899 z 2011

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 62 z dnia 14 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

 • Monitor Polski Poz. 898 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 897 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 896 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 895 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 894 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 893 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 892 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 891 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 890 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 889 z 2011

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r. o nadaniu orderów

NA SKÓTY