Archiwum 15 Maj 2014

Brak artykułów do wyswietlenia.

Zmiany w Prawie • Zmiany w ustawie deweloperskiej

  Rada Ministrów przyjęła projekt informacji dla Sejmu dotyczący oceny funkcjonowania tzw. ustawy deweloperskiej. Dokument zawiera propozycje porządkujące uchwalone (...)

Interpretacje podatkoweNaszym Zdaniem • fotZnachorzy, energoterapeuci, szarlatani ...

  Czy jest potrzebna śmierć, żeby wreszcie właściwe organy zajęły się znachorami? Myślałem, że znachorstwo współcześnie znamy już tylko ze świetnego filmu (...)

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 621 z 2014

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin

 • Dziennik Ustaw Poz. 620 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 619 z 2014

  Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 2014

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia grup uposażenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 616 z 2014

  Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

 • Dziennik Ustaw Poz. 615 z 2014

  Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie orzekania o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 614 z 2014

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Pelplin – zespół pocystersko-katedralny”

 • Monitor Polski Poz. 350 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 349 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 348 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 347 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 346 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 345 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 344 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 343 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 342 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 341 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2013 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 340 z 2014

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2013 r. o nadaniu odznaczeń