Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia

Pytanie:

Na rozprawie w sądzie pracy dochodziłam różnych roszczeń. Sędzia zapytał - Po co pani świadectwo pracy, skoro domaga się pani przywrócenia do pracy? W efekcie cofnęłam powództwo w tym zakresie, ze zrzeczeniem się roszczenia. Sąd pouczył mnie o skutkach prawnych zrzeczenia się roszczenia, ale nie do końca. Sąd przywrócił mnie do pracy dopiero po kilku miesiącach, bo się ociągał z wydaniem wyroku. Co to znaczy, że nie będę mogła w przyszłości dochodzić roszczenia, którego się zrzekłam? Chodzi mi tylko o to, jak należy tu interpretować słowo przyszłość? Czy przyszłość, to jakieś kolejne pozwy, czy też przyszłość, to już następna minuta, czy następna rozprawa tej samej sprawy, sprawy o tej samej sygnaturze, która odbywa się np. za miesiąc? Sąd powiedział, że skoro cofnęłam pozew ze zrzeczeniem się roszczenia, na poprzedniej rozprawie, to już nie mogę tego cofnąć i że mu przykro?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Rzeczywiście, skoro domagała sie Pani przywrócenia do pracy, które orzekł sąd, to roszczenie o wydanie świadectwa pracy było bezprzedmiotowe. Świadectwo pracy wydaje się bowiem w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. W owym przypadku stosunek pracy istnieje nadal w wyniku przywrócenia.

Zrzeczenie się roszczenia dotyczy roszczenia o wydanie konkretnego świadectwa pracy, które powinien wydać pracodawca, gdyby sąd nie orzekł o przywróceniu. Zrzeczenie się roszczenia o wydania świadectwa pracy jest w naszym przekonaniu nieskuteczne. Sąd po prostu chciał mieć jasność w tej sytuacji, czego Pani żąda. Bowiem, jak już podkreślono, żądanie wydania świadectwa pracy w przypadku przywrócenia do pracy jest bezprzedmiotowe. Sąd chciał ustalić czego Pani żąda. Nie oznacza to, ze w razie ponownego rozwiązania z panią stosunku pracy nie będzie Pani mogła wystąpić z roszczeniem o wydanie świadectwa pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 22.1.2016

  Cofnięcie pozwu

  Jednym z uprawnień strony wnoszącej powództwo do sądu, jest możliwość cofnięcia pozwu. Jest to przejaw woli powoda w rezygnacji dochodzenia swoich praw. Może być ona wynikiem np. przedstawienia (...)

 • 3.3.2016

  Podjęcie próby ugodowej przed wniesieniem pozwu

  Szybkie i bezkompromisowe wniesienie powództwa do Sądu, nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Brak wcześniejszej rozmowy z dłużnikiem może doprowadzić nie tylko do pogorszenia lub całkowitego (...)

 • 8.5.2018

  Nowe zwolnienia z opłaty od pozwu

  Nowelizacja dotyczy rozszerzenia katalogu pism, które nie będą podlegać opłacie. Opłata od pozwu nie będzie pobierana od kombatantów i ich zstępnych, od osób prawnych oraz jednostek (...)

 • 16.7.2017

  Koncesja - Jakiego rodzaju działalność gospodarcza wymaga koncesji?

  Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej stanowi konstytucyjną zasadę w prawie polskim. Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek uzyskania koncesji przed podjęciem działalności gospodarczej. (...)

 • 16.3.2017

  Kurator dla nieznanego z miejsca pobytu

  Wskazanie adresu zamieszkania pozwanego jest niezbędnym elementem pozwu. Jednakże przecież nie zawsze mamy możliwość wskazania tego adresu, z uwagi na okoliczność, iż go nie znamy i nie mamy możliwości (...)