Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego

Pytanie:

Czy komornik z US może zająć np. samochód kupiony w kredycie bankowym, gdzie okres spłaty zostaje jeszcze na 2 lat/było 5/? Czy może zjąć udział /1/8/ które mają dzieci w domku wolnostojącym? (dodam, że nakazu od komornika nie ma, moje pytanie jest trochę na wyrost)

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Do wykonywania czynności egzekucyjnych w przypadku Urzędu Skarbowego stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2002.110.968). W art. 2 tej ustawy jest mowa m.in o tym, że egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki : podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. A zatem np. w razie niepłacenia podatków będzie w grę wchodziła egzekucja administracyjna.Egzekucję administracyjną stosuje się do obowiązków określonych w art. 2, gdy wynikają one z decyzji lub postanowień właściwych organów, w tym przypadku US. Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wymieniają wyczerpująco (zawierają pełny katalog) tych rzeczy, określonych sum, praw które nie mogą być zajęte(art. 8). Z przepisu tego nie wynika aby przedmiotem zajęcia nie mogły udziały we współwłasności czy rzeczy ruchome takie jak samochód.A skoro nie, to mogą być zajęte przez komornika. Okoliczność, że samochód został kupiony na kredyt nie ma znaczenia skoro kupujący stał sie jego właścicielem. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika że 1/8 udziałów w domku wolnostojącym mają dzieci.Ta część nie podlega zajęciu. Warto również pamiętać,że zgodnie z przepisami ustawy o ordynacji podatkowej członek rodziny podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności i powstałe w okresie, w którym stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

basia

26.3.2010 0:45:50

Re: Egzekucja prowadzona przez komornika skarbowego

Prowadzę działalnośc gospodarczą. Czy na poczet zadłużenia powstałego z tej działaności może być zajęta 1/2 domu, (1/2 domu jest babci) na którym jest kredyt. Czy bank musi wyrazic zgodę.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY