Granice tajemnicy bankowej

Pytanie:

Czy bank państwowy ma prawo udzielać innym bankom informacji na temat stanu zadłużenia swoich klientów?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W prawie bankowym znajduje się przepis, który zobowiązuje banki do zachowania tajemnicy bankowej dotyczących czynności bankowych i osób będących stroną umowy, uzyskanych w czasie negocjacji oraz związanych z zawarciem umowy z bankiem i jej realizacją (art. 104 prawa bankowego). Także stan zadłużenia klienta banku objęty jest tajemnicą bankowa. Jednakże tajemnica bankowa nie obowiązuje wszystkich podmiotów prawa bankowego, ani też wszystkich sytuacji mogących mieć miejsce w obrocie bankowym. Ustawodawca przewidział bowiem kilka wyłączeń od zasady tajemnicy bankowej. I tak, osobom trzecim wiadomości dotyczące stanu zadłużenia mogą być ujawnione, tylko gdy osoba będąca stroną umowy na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie. Można także udzielać informacji objętych tajemnicą bankową w przypadkach określonych w art. 105 prawa bankowego. Przepisy art. 105 określają natomiast, że bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową między innymi innym bankom. Tak więc Pański bank był uprawniony do udzielenia informacji dotyczących stanu zadłużenia innemu bankowi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2004

  Tajemnica bankowa

  Dokonując czynności bankowych przekazujemy bankowi informacje dotyczące bezpośrednio naszej osoby, naszego stanu rodzinnego i majątkowego. Banki posiadające takie informacje mogą stanowić bardzo (...)

 • 9.11.2004

  Kiedy tajemnica bankowa może być uchylona?

  Obowiązek banków zachowania w tajemnicy wiadomości uzyskanych o klientach w trakcie dokonywania czynności bankowych może być w pewnych sytuacjach wyłączony. Powinny to być sytuacje nadzwyczajne (...)

 • 2.4.2012

  Prawo złożenia wniosku o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka

  W pewnych wypadkach, gdy np. osobom przesłuchiwanym w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym może grozić jakieś niebezpieczeństwo, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może wydać (...)

 • 18.6.2013

  Na czym polega tajemnica zawodowa doradcy podatkowego?

  Z natury zawodu doradcy podatkowego (reprezentującego tzw. „zawód prawniczy”) wynika, że jest on powiernikiem tajemnic klientów, jak adwokaci i radcy prawni. Bez zagwarantowania poufności (...)

 • 10.5.2018

  Mocniejsza ochrona tajemnicy handlowej?

  Rządowy projekt ma wzmocnić ochronę przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją. Dzięki nowym przepisom tajemnice handlowe, licencyjne, technologiczne czy organizacyjne – stanowiące (...)