Obowiązek korzystania firmy z konta bankowego

Pytanie:

W dniu 21 sierpnia 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Czy w związku z tym mogę zapłacić po 21 gotówką fakturę z dnia 10. 06. 2004 r. na kwotę 15 000 zł? Czy tylko faktury wystawione po 21. 08. 2004 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi nastąpić za pośrednictwem rachunku bankowego wówczas, gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Jeśli zatem płatność dokonywana jest 21 sierpnia 2004 r., czyli już po wejściu w życie nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a wartość transakcji wynosi 15 000 zł, czyli nie przekracza wartości 15 000 euro, płatność może zostać dokonana w formie gotówkowej. Dniem płatności jest bowiem dniem rzeczywistej zapłaty, a nie dzień wystawienia faktury.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Informacja dla przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń z ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna informowanie przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń z ZUS za 2019 r. Płatnicy dostaną podsumowanie wpłat przekazanych na indywidualny numer rachunku (...)

 • Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • Na czym polega akredytywa?

  Akredytywy znajdują zastosowanie zarówno w obrotach krajowych jak i zagranicznych. Akredytywa gwarantuje dostawcy bezwzględne i natychmiastowe otrzymanie należności, a odbiorcy pozwala uzależnić (...)

 • Rachunek wspólny

  Jednym z typów rachunków bankowych jest rachunek wspólny, różnice w umowie wynikają tutaj ze strony podmiotowej takiej umowy, gdyż jak sama nazwa wskazuje jest to rachunek (...)

 • Zasady zwrotu nadpłaty podatku

  Właśnie dobiegła końca kampania składania PIT-ów. Wielu podatników dostanie od fiskusa podarunek w postaci zwrotu nadpłaty podatku. Warto wiedzieć, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu zwrotu (...)

NA SKÓTY